Toptan Balık unu satışı, üretimi, fiyatları. Balık unu ve balık yağı en değerli yem protein katkısı.

Post Page Advertisement [Top]

Fosfor (P) 

 Fosfor ise vücutta % 80 iskelet yapısında % 20 ise yumuşak dokular yanında özellikle kaslarda bulunmaktadır. Fosforun organik ve inorganik formları emilir özellikte olup, emilim çoğunlukla ince bağırsağın üst kısmından yapılmaktadır. Fosforun vücutta miktarı Vitamin D, Paratroid Hormonu ve Kalsitonin hormonları tarafından dengelenmektedir.

Dikkat edilmesi gereken husus rasyonda Kalsiyum / Fosfor oranıdır. Rasyona 1/2 oranında katılmaları vücutta kullanımları ve fonksiyonları açısından önemlidir.

Başlıca Fonksiyonları


  1. Kemik, diş ve kasların oluşumunda görev alır.
  2. DNA ve RNA nın yapısını oluşturur.
  3. Süt verimini artırması yanında, kanatlılarda yumurta oluşumunda kalsiyumun taşınmasını sağlar.
  4. Protein sentezi yanında, asit baz dengesini sağlayarak osmotik basıncı düzenler.


Yemde Eksikliği Bulunması Durumunda


  1. Genç hayvanlarda kemiklerin kolay kırılabilir olması, deformasyonu, büyümede gerileme ve eklemlerin bükülmemesi durumları oluşur.
  2. Erişkin hayvanlarda ise eksikliği ortaya çıkmadan kemiklerde bulunan stokları birkaç hafta kullanılabilmektedir. Daha sonrasında ise Pika (naylon yeme, batma yalama v.s.) belirtileri görülmeye başlar.
  3. İştah bozukluğu, zafiyet, kaslarda erime dolayısıyla tendon ve aşil bozuklukları görülür.
  4. Kızgınlık siklüsünde bozukluklar, damızlıklarda fertilite problemleri oluşur.
  5. Kanatlılarda yumurta verimi düşüklüğü yanında 10-12 günlükken artan ölümler ve kafes yorgunluklarının oluşumuna sebebiyet verir.


 Hayvanlarımıza yedirmiş olduğumuz yemlerle bahse konu minerallerin yeterli ölçüde verildiğine dikkat etmeliyiz! Aksi halde yukarıda bahsettiğimiz gibi çok basit dikkatsizliklerimiz çok büyük kayıplarımıza sebebiyet verecektir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Bottom Ad [Post Page]