Balık unu ve Balık yağı

 Balık unu, bütün balıkların, kemiklerin vs. hazırlanması ve öğütülmesiyle oluşan ince, kuru bir tozdur. Kullanılan balık türlerine veya balık türleri olmadan çeşitli şekillerde listelenebilir. Örneğin, morina köftelerindeki et yemeklerine 'balık unu', 'okyanus balık unu', 'beyaz balık unu', 'protein unu' veya 'kurutulmuş protein' denebilir.

 Balık yemlerinde kullanılan hammaddelerden olan ve EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitlerini en çok içeren en önemli besinsel kaynak, balık yağıdır. Balık yağı tam bir enerji deposudur. Cod Liverlerde gross enerji içeriği 9.395 kcal / kg.dır. Köpek balıkları için cod liver yağının metabolik enerjisi p,105 kcal / kg.dır. Yine menhaden yağının sindirilebilir enerjisi 6,100 kcal / kg.dır. Sıcaklık artışı ile sindirilebilirlik doğru orantılıdır. Su sıcaklığının etkileri daha çok genç balıklarda daha önemlidir.
Balık Unu - Protein Unu

İthal Balık Unu

 Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği; iç sularda tatlı su balıkları yetiştiriciliği olarak 1970’li yıllarla birlikte kamu ve özel kuruluşlar tarafından başlatılır. İç su balıkları yetiştiriciliği hızlı bir gelişme yaşadığı bu dönemde uygun yetiştirme avantajları nedeniyle gökkuşağı Alabalığı (Oncorynchus mykiss) çiftlikleri uygun yetiştiricilik koşulları bulunan illerimizde tesisleşerek yaygınlaşmıştır.

 Deniz balıkları yetiştiriciliğinde de durum farklı değildir. Deniz balıkları yetiştiriciliğinde 1985 yılıyla birlikte, Ege denizi kıyılarında yoğun olarak çipura (Sparus auratus) ve levrek (Dicentrarchus labrax) yetiştiriciliği için balık çiftlikleri kurulmaya başlanır ve hızla yaygınlaşır. 

 Balık unu işlenen balığa göre genellikle %60-70 dolaylarında bir protein miktarına sahiptir. Hamsi balığından elde edilen balık unu diğerler balıklara oranla daha fazla protein ve omega-3 içerir. 

Hayvanlarda Protein Eksikliği

 Son çalışmalar diyetteki protein eksikliğinin plazmadaki aminoasitlerin çoğunun konsantrasyonunun azalmasına ve bağışıklık sisteminin tehlikeye girmesine, gelişmekte olan ülkelerde dikkate değer ölçüde bir beslenme sorununun devam etmesine ve ayrıca gelişmiş ülkelerin bile alt tabakalarında da bu sorunların ortaya çıktığını göstermektedir. Bu yüzden memeliler, kuşlar, balıklar ve diğer türlerin immun fonksiyonlarında amino asitlerin rollerine ilişkin artan oranda bir ilgi vardır.


Balık unu yüksek oranda Protein içerir.

 Beslenme – sağlık ilişkisi üzerinde yoğunlaşmaya başlanılmıştır. Rasyondaki protein, mineral ve vitamin eksiklikleri ile toksinler; hayvanların virüs, bakteri ve parazitlere karşı olan hassasiyetlerini artırır. Beslenme ile immun arasında doğrudan bir ilişkinin varlığı uzun süredir bilinmektedir. Hastalıklarla mücadelede, yem hammaddelerinin besin maddeleri yönünden nitelik ve nicelikleri dikkate alınmalıdır.

Yemde Protein Miktarının Önemi

 Tavukların rasyonlarında protein düzeyinde sağlanan artışların performansı artırdığı saptanmıştır. Büyüme ve yemden yararlanma oranları üzerine karma yemin protein düzeylerinin etkisi olduğu görülmektedir.

 Son yıllarda kanatlıların gelişme hızı ve yemden yararlanma oranlarında önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranlarındaki iyileşmeler, kanatlıların her yıl 0.5 gün daha erken maksimum ağırlığına ulaşmalarına neden olmuştur.

Saf Balık Unu

Balık Unu Üretimi

 En kaliteli balık unu üretimi  canlı balıktan elde edilir. Bununla birlikte, protein ve yağ bozunmasını önlemek için, çiğ balık genellikle boşaltma, soğutma (soğutulmuş su sistemleri, buz ile balık karışımı) veya kimyasal koruma (sodyum nitrit veya formaldehit) ile işlenir. Hammadde 3 ana fraksiyondan oluşur: katılar (yağsız kuru madde), yağ ve su. 

 Balık unu üretimi: pişirme, presleme, kurutma ve öğütme gibi bir dizi eylemle üretilir. Genellikle 80 ° C civarında pişirilen balıklar sıvının çıkarıldığı bir vidalı presle preslenir ve bir "pres kek" elde edilir. Bu işleme adımlarının her birinde değişken nitelikteki varyasyonlar olabilir.

 Kaliteli balık yemlerinde % 66'nın üzerinde ham protein seviyeleri,% 15 civarında yağ içeriği ve genellikle %8'in altında kül içerir. Bazı tropikal gelişmekte olan ülkelerde, "balık unu" bazen güneşte kurutulduktan ve öğütüldükten sonra üretilir ve çok yüksek düzeyde kül ve nispeten düşük protein seviyelerine sahip olabilirler. Diğer balıkçılık yan ürünleri, yüksek protein seviyelerine sahip balık protein konsantreleridir (% 70'den fazla).

 Balık unu üretimi aşamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için Balık Unu Üretimi sayfamızı ziyaret ediniz.