Balık unu ve Balık yağı

 Balık unu, bütün balıkların, kemiklerin vs. hazırlanması ve öğütülmesiyle oluşan ince, kuru bir tozdur. Kullanılan balık türlerine veya balık türleri olmadan çeşitli şekillerde listelenebilir. Örneğin, morina köftelerindeki et yemeklerine 'balık unu', 'okyanus balık unu', 'beyaz balık unu', 'protein unu' veya 'kurutulmuş protein' denebilir.

 Balık yemlerinde kullanılan hammaddelerden olan ve EPA ve DHA gibi omega-3 yağ asitlerini en çok içeren en önemli besinsel kaynak, balık yağıdır. Balık yağı tam bir enerji deposudur. Cod Liverlerde gross enerji içeriği 9.395 kcal / kg.dır. Köpek balıkları için cod liver yağının metabolik enerjisi p,105 kcal / kg.dır. Yine menhaden yağının sindirilebilir enerjisi 6,100 kcal / kg.dır. Sıcaklık artışı ile sindirilebilirlik doğru orantılıdır. Su sıcaklığının etkileri daha çok genç balıklarda daha önemlidir.
Balık Unu - Protein Unu

İthal Balık Unu

 Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği; iç sularda tatlı su balıkları yetiştiriciliği olarak 1970’li yıllarla birlikte kamu ve özel kuruluşlar tarafından başlatılır. İç su balıkları yetiştiriciliği hızlı bir gelişme yaşadığı bu dönemde uygun yetiştirme avantajları nedeniyle gökkuşağı Alabalığı (Oncorynchus mykiss) çiftlikleri uygun yetiştiricilik koşulları bulunan illerimizde tesisleşerek yaygınlaşmıştır.

 Deniz balıkları yetiştiriciliğinde de durum farklı değildir. Deniz balıkları yetiştiriciliğinde 1985 yılıyla birlikte, Ege denizi kıyılarında yoğun olarak çipura (Sparus auratus) ve levrek (Dicentrarchus labrax) yetiştiriciliği için balık çiftlikleri kurulmaya başlanır ve hızla yaygınlaşır. 

 Balık unu işlenen balığa göre genellikle %60-70 dolaylarında bir protein miktarına sahiptir. Hamsi balığından elde edilen balık unu diğerler balıklara oranla daha fazla protein ve omega-3 içerir. 

Hayvanlarda Protein Eksikliği

 Son çalışmalar diyetteki protein eksikliğinin plazmadaki aminoasitlerin çoğunun konsantrasyonunun azalmasına ve bağışıklık sisteminin tehlikeye girmesine, gelişmekte olan ülkelerde dikkate değer ölçüde bir beslenme sorununun devam etmesine ve ayrıca gelişmiş ülkelerin bile alt tabakalarında da bu sorunların ortaya çıktığını göstermektedir. Bu yüzden memeliler, kuşlar, balıklar ve diğer türlerin immun fonksiyonlarında amino asitlerin rollerine ilişkin artan oranda bir ilgi vardır.


Balık unu yüksek oranda Protein içerir.

 Beslenme – sağlık ilişkisi üzerinde yoğunlaşmaya başlanılmıştır. Rasyondaki protein, mineral ve vitamin eksiklikleri ile toksinler; hayvanların virüs, bakteri ve parazitlere karşı olan hassasiyetlerini artırır. Beslenme ile immun arasında doğrudan bir ilişkinin varlığı uzun süredir bilinmektedir. Hastalıklarla mücadelede, yem hammaddelerinin besin maddeleri yönünden nitelik ve nicelikleri dikkate alınmalıdır.

Yemde Protein Miktarının Önemi

 Tavukların rasyonlarında protein düzeyinde sağlanan artışların performansı artırdığı saptanmıştır. Büyüme ve yemden yararlanma oranları üzerine karma yemin protein düzeylerinin etkisi olduğu görülmektedir.

 Son yıllarda kanatlıların gelişme hızı ve yemden yararlanma oranlarında önemli iyileşmeler sağlanmıştır. Canlı ağırlık artışı ve yemden yararlanma oranlarındaki iyileşmeler, kanatlıların her yıl 0.5 gün daha erken maksimum ağırlığına ulaşmalarına neden olmuştur.

Saf Balık Unu

Balık Unu Üretimi

 En kaliteli balık unu üretimi  canlı balıktan elde edilir. Bununla birlikte, protein ve yağ bozunmasını önlemek için, çiğ balık genellikle boşaltma, soğutma (soğutulmuş su sistemleri, buz ile balık karışımı) veya kimyasal koruma (sodyum nitrit veya formaldehit) ile işlenir. Hammadde 3 ana fraksiyondan oluşur: katılar (yağsız kuru madde), yağ ve su. 

 Balık unu üretimi: pişirme, presleme, kurutma ve öğütme gibi bir dizi eylemle üretilir. Genellikle 80 ° C civarında pişirilen balıklar sıvının çıkarıldığı bir vidalı presle preslenir ve bir "pres kek" elde edilir. Bu işleme adımlarının her birinde değişken nitelikteki varyasyonlar olabilir.

 Kaliteli balık yemlerinde % 66'nın üzerinde ham protein seviyeleri,% 15 civarında yağ içeriği ve genellikle %8'in altında kül içerir. Bazı tropikal gelişmekte olan ülkelerde, "balık unu" bazen güneşte kurutulduktan ve öğütüldükten sonra üretilir ve çok yüksek düzeyde kül ve nispeten düşük protein seviyelerine sahip olabilirler. Diğer balıkçılık yan ürünleri, yüksek protein seviyelerine sahip balık protein konsantreleridir (% 70'den fazla).

 Balık unu üretimi aşamaları hakkında daha detaylı bilgi almak için Balık Unu Üretimi sayfamızı ziyaret ediniz.

Balık Unu Nedir?

 Balık unu, taze çiğ balık veya balık parçalarının pişirilmesi, preslenmesi, kurutulması ve öğütülmesiyle elde edilir. Kullanılan balık veya balıkçılık yan ürünlerinin kaynağına ve kullanılan işleme teknolojisine bağlı olarak piyasada birkaç çeşit balık unu bulunmaktadır. 

 Balık unu açık ya da koyu kahverengi undur. Balık ununun üç ana kaynağı: Kullanılan balığa göre: Hamsi, uskumru, çaça gibi küçük, kemikli ve yağlı balıklardır. Balık unu yüksek derecede sindirebilir protein, uzun zincirli omega-3 yağ asitleri ve gerekli vitaminler ve minerallerle dolu mükemmel bir kaynaktır. Balık unu kalitesi kullanılan hammaddeye ve işleme yöntemine bağlıdır.

Balık Unu Endüstrisi

 Çiftlikte balıklar için yemlerde kullanılmak üzere balık unu ve balık yağı talebi gittikçe artıyor olmasından dolayı, su ürünleri yetiştiriciliği için avcılıktan elde edilen balık ürünlerine aşırı bağımlılığın bazı balıkların aşırı sömürülmesi endişesi taşıyor.

 Balık yemlerinin çeşitleri ile birlikte, diğer yabani balıkların üzerine etkileri vardır. Bununla birlikte, zaman verilerine göre, 1980'lerden beri yem için balık yakalamada herhangi bir artış eğilimi olmadığını göstermektedir. Balık yemi formülasyonlarındaki güncel gelişmelere dayanarak, su ürünleri yetiştiriciliğinin küresel balıkçılık arzına katkıda bulunduğu ve deniz balıkçılığı kaynaklarını tüketmediği artık görülmektedir. Ayrıca, balık unu endüstrisi, balık unu üretimi için çiğ balıktan elde edilen balık unu karasal hayvan yemleri için bir yem olarak kullanılması hala tartışılan bir konudur.

Toptan Balık Unu Satışı

 Balık unu küresel olarak en değerli hayvan protein takviyesi ve vitamin, mineral ve belirtilen besinsel faktörlerin bir kaynağı olarak kabul edilmektedir. Balık yemleri, özellikle kümes hayvanı yetiştiriciliği ve su ürünleri yetiştiriciliğinde verimli diyetler elde etmek için yüksek kalitede takviyeler olarak diyete eklenir. 

 Sindirilebilir proteinler söz konusu olduğunda, balık unu yaklaşık %92 sindirilebilirlik için hayvan yemi arasında en iyi kaynaklardan biridir. (Bk. Balık ununun faydalarıBalık unu doğal protein, mineraller, vitaminler ve esansiyel amino asitlerden oluşan daha yüksek içerikle beslenen diğer proteinlerden ayırt edilir. Tüm dünya, balık yemi üretimini, özellikle Japonya da dahil olmak üzere daha yüksek proteinler için bu dünyada bulunan en iyi Balık Türlerine dönüştürdü. Şili, Rusya, Peru, ABD, Norveç ve Danimarka. 

Balık Unu ve Yağı

 Balık unu ve balık yağı ağırlıklı olarak su ürünleri yetiştiriciliği, insan tüketimi veya hayvan yemi için kullanılan değerli deniz bileşenleridir. 

 Balık unu ve balık yağı dengeli bir miktarda gerekli amino asitleri, mineralleri, lipidleri ve omega-3 yağ asitlerini sağlarlar. Avrupa dünyadaki balık unlarının %10'unu ve dünyanın balık yağı üretiminin %20'sini üretmektedir.

 Balık yağı, yağlı balıkların dokularından elde edilen yağdır. Balık yağları, vücuttaki iltihaplanmayı azalttığı bilinen bazı eikosanoidlerin öncülleri omega-3 yağ asitleri eikosapentaenoik asit ve dokosaheksaenoik asit içerir ve diğer sağlık yararlarına sahiptir.

Balık Ununun Faydaları

Etlik Piliç Yetiştiriciliği
 1. Daha hızlı büyüme ve iyi bir rasyon ile daha az yem masrafı. 
 2. Gelişmiş bağışıklık ve daha az performans kaybı. 
 3. Rutin diyet ilaçlarının yokluğunda daha iyi sonuçlar alınır. 
 4. Sinir sistemi ve kemik yapısının daha iyi gelişimi. 
 5. Daha az kayıp, iltihaplanma vb. 
 6. Et kalitesinden ödün vermeden Omega-3: omega-6 gibi değerlilerin oranını artırır.
Balık Ununun Faydaları

Gezen Tavuk / Salma Tavukçuluk
 1. Yüksek verimlilik. 
 2. Hastalıklara direnç artar. 
 3. İyileştirilmiş doğurganlık - hem erkek hem de kadınlarda. 
 4. EPA (eicosapentaenoic acid) ve DHA (docosahexaenoic acid), Omega-3 yağ asitlerini sağlar.

Balık unu ve Kanatlı Yetiştiriciliği hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Balık unu ve Kanatlı Yetiştiriciliği

 Balık ununun tavuk çiftliği veya tavuk yetiştiriciliği için öne çıkan özelliklerini şu noktalarda toplamak mümkündür: 

 1. Balık unu proteininde bulunan amino asitler daha elverişli olanlarak değerlendirilmektedirler.
 2. Genel olarak methionin ve lysin amino asitleri bakımından fakir bulunan bitkisel yemlerdeki proteinler balık unu yardımı ile büyüme ve yumurta verimi üzerine daha olumlu bir etki göstermektedirler.
 3. Balık ununda bulunan B gurubu vitaminleri özellikle vitamin b12 yüksek yoğunluktadırlar.
 4. Balık unu Ca ve P gibi makro elementlerle bazı önemli iz elementler bakımından da zengin bir yemdir.
 5. Rasyonlarda bulunan balık unu yumurtanın fertilitesini ve yumurtadan civciv çıkma gücünü desteklemektedir.
 6. Balık ununda henüz kimyasal niteligi tam olarak belirtilmemiş civciv büyümesine etkili bir buyume faktörünün bulunduğu kabul edilmektedir.


 Balık ununun Etlik Piliç Yetiştiriciliği, Gezen Tavuk ve Salma Tavukçuluk üzerindeki etkileri ve Balık Ununun Faydaları hakkında bilgi alamak için tıklayınız.

Balık Unu Fiyatları

 Balık unu, 19. yüzyıldan beri Kuzey Avrupa'da yem olarak kullanılmıştır ve şimdi dünya çapında kullanılmaktadır. Küresel balık unu üretimi son 20 yılda 5 ila 6 milyon ton civarında sabit kalırken, Peru ve Şili ana üreticilerdir. 

 Su ürünleri yetiştiriciliğinde küresel olarak üretilen yemin büyük bir kısmı (% 60'dan fazla) balık unu ile karşılanmaktadır. Su ürünleri yetiştiriciliğinin Asya'da ve özellikle Çin'de yoğunlaşması, arzın buna göre büyüyemese de balık unu talebini artırmaktadır. 

 El Nino - Güney Kasırgası gibi doğal olaylar, Orta Amerika Pasifik kıyılarındaki balıkçılık faaliyetlerini etkiler ve mevsimlik kıtlıklara ve fiyat artışlarına neden olur. Bu faktörler nedeniyle, balık unu pazarı stabil değildir ve fiyatlar sık ​​sık değişir.

Toptan küresel balık unu fiyatları hakkında canlı piyasa bilgisi almak için bu konudaki Balik unu piyasa fiyati bölümümüzü inceleyiniz.